Wat zijn EG-nummers?

Het EG-erkenningsnummer is een code die is aangebracht op levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het is een verplichting van de Europese Unie in het kader van voedselveiligheid. De code geeft aan bij welk bedrijf het product is geproduceerd en dat dit bedrijf qua hygiëne onder toezicht van de EU staat.

Kwaliteit & certificering - Christ Lommers - Christ Lommers
Voorbeeld van een Nederlands EG-nummer.

Je kunt een EG-nummer vaak vinden op…

Er zijn 15 verschillende categorieën:

0: Algemene activiteiteninrichtingen
1: Vlees van gedomesticeerde hoefdieren
2: Vlees van gevogelte en haasachtigen
3: Vlees van gekweekt wild
4: Vlees van wild
5: Gehakt, vleesbereidingen en mechanisch gescheiden vlees
6: Vleesproducten
7: Levende tweekleppige weekdieren
8: Visserijproducten
9: Rauwe melk en zuivelproducten
10: Eieren en eiproducten
11: Kikkerbilletjes en slakken
12: Gesmolten dierlijke vetten en kanen
13: Behandelde magen, blazen en darmen
14: Gelatine
15: Collageen

0: General activity establishments
1: Meat of domestic ungulates
2: Meat from poultry and lagomorphs
3: Meat of farmed game
5: Minced meat, meat preparations and mechanically seperated meat
6: Meat products
7: Live bivalve molluscs
8: Fishery products
9: Raw milk and dairy products
10: Eggs and egg products
11: Frogs’ legs and snails
12: Rendered animal fats and greaves
13: Treated stomachs, bladders and intestines
14: Gelatine
15: Collagen

Plaats een reactie