Wanneer gebruik je a of an?

De keuze tussen “a” of “an” is gebaseerd op de klank (dus hoe je het woord uitspreekt) van de eerste letter van een woord, dus niet op de geschreven weergave van de letter. Als de eerste letter een klinkerachtig geluid maakt, gebruik je “an”; als de eerste letter een medeklinkerachtig geluid zou maken, gebruik je “a”. Zoals alles in het leven moet je er rekening mee houden dat er enkele uitzonderingen op deze regels zijn.

Pakken Chocomel met de letter A, de letter N en een smiley.

Mocht er een ander woord voor staan bij voorbeeld “scary eagle” (enge adelaar) dan moet je alsnog de eerste letter van het eerste woord gebruiken, dus de letter s = “a”.

“A” gaat voor woorden die beginnen met medeklinkers

Dit zijn woorden die beginnen met: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x en z.

 • a telephone (een telefoon)
 • a box of chocolates (een doos met chocolaatjes)
 • a motorcycle (een motorfiets)
 • a scary book (een eng boek)
 • a treasure chest (een schatkist)

“An” gaat voor woorden die beginnen met klinkers

Dit zijn woorden die beginnen met: a, e, i, o en u.

 • an agreement (een overeenkomst)
 • an eagle (een adelaar)
 • an investment (een investering)
 • an opportunity (een mogelijkheid)
 • an uprising (een opstand)

De uitzonderingen

Gebruik “an” voor een “h.” die je niet kan horen. Omdat de “h” geen hoorbaar geluid heeft, is het geluid dat op het lidwoord volgt een klinker; bijgevolg wordt “an” gebruikt. Voor sprekers met Nederlands als moedertaal kan dit soms wat lastig zijn omdat wij de woorden vaak letterlijk uitspreken.

 • an honorable peace (een eervolle vrede), je spreekt dit dus uit als “onerable” want de “h” is stil
 • an honest error (een eerlijke fout), je spreekt dit dus uit als “onest” want de “h” is stil

Als de letter “u” hetzelfde geluid maakt als de letter “y” in ‘you’ of “o” hetzelfde geluid maakt als “w” in “won”, dan wordt alsnog “a” gebruikt. Het woord-initiële “y” geluid (“unicorn”, eenhoorn) klinkt dus hetzelfde als de “y” in “you” waardoor dus “a” vereist is.

 • a united front (een verenigd front)
 • a unicorn (een eenhoorn)
 • a used napkin (een gebruikt servetje)
 • a U.S. ship (een Amerikaans schip)
 • a one-legged man (een een-benige man)

Plaats een reactie