Wat is Peer-to-Peer (P2P) netwerk?

Een peer-to-peer netwerk is een netwerk waarin twee of meer pc’s bestanden delen en toegang krijgen tot apparaten zoals printers zonder dat een aparte servercomputer of serversoftware nodig is. De letterlijke vertaling is ” … tot … “, als afkorting word vaak de term P2P gebruikt. De meest gangbare vorm van peer-to-peer is het gebruik van torrents.

Peer-to-peer netwerk met 6 computers.

In zijn eenvoudigste vorm wordt een peer-to-peer (P2P) netwerk gecreëerd wanneer twee of meer pc’s zijn aangesloten en bronnen delen zonder tussenkomst van een aparte servercomputer. Een P2P-netwerk kan een ad-hocverbinding zijn: een aantal computers die via een Universal Serial Bus zijn verbonden om bestanden over te dragen. Een P2P-netwerk kan ook een permanente infrastructuur zijn die een half dozijn computers in een klein kantoor via koperdraden met elkaar verbindt. Of een P2P-netwerk kan een netwerk zijn op een veel grotere schaal waarin speciale protocollen en applicaties directe relaties tussen gebruikers via internet tot stand brengen.

Het eerste gebruik van P2P-netwerken in het bedrijfsleven volgde op de introductie in het begin van de jaren tachtig van vrijstaande pc’s. In tegenstelling tot de mini-mainframes van toen, zoals het VS-systeem van Wang Laboratories Inc., dat tekstverwerking en andere toepassingen voorzag op domme terminals vanaf een centrale computer en bestanden op een centrale harde schijf opsloeg, hadden de toen nieuwe pc’s zelfstandige harde schijven en ingebouwde CPU’s. De slimme dozen hadden ook applicaties aan boord, wat betekende dat ze konden worden ingezet op desktops en nuttig waren zonder een navelstreng die ze met een mainframe verbond.Meer

Veel werknemers voelden zich bevrijd door speciale pc’s op hun desktops te hebben. Maar al snel hadden ze een manier nodig om bestanden en printers te delen. De voor de hand liggende oplossing was om bestanden op een diskette op te slaan en de schijf naar de beoogde ontvanger te brengen of per post te verzenden.

Sneakernetten

Die praktijk resulteerde in de term ‘sneakernet’. Het meest voorkomende eindpunt van een typisch sneakernet was de werknemer die een printer op zijn machine had aangesloten.

Terwijl sneakernetten een vreemde mix van de nieuwste technologie en de oudste vorm van transport leken, is het model echt de basis voor de kleine P2P-werkgroepen van vandaag.

Terwijl eerdere gecentraliseerde computermodellen en de huidige client/server-systemen over het algemeen worden beschouwd als gecontroleerde omgevingen waarin individuen hun pc’s gebruiken op manieren die worden bepaald door een hogere autoriteit, draait het bij een klassiek P2P-werkgroepnetwerk om het openlijk delen van bestanden en apparaten.

Over het algemeen werken P2P-netwerken op kantoor en thuis via Ethernet (10M bit/sec.) of Fast Ethernet (100M bit/sec.) en maken ze gebruik van een hub-and-spoke-topologie. Categorie 5 (twisted-pair) koperdraad loopt tussen de pc’s en een Ethernet-hub of -switch, waardoor gebruikers van die netwerk-pc’s toegang hebben tot elkaars harde schijven, printers of misschien een gedeelde internetverbinding.

Zowel client als server

In feite is elke aangesloten pc tegelijk een server en een client. Er is geen speciaal netwerkbesturingssysteem op een robuuste machine die speciale server-side applicaties ondersteunt, zoals directory services (gespecialiseerde databases die bepalen wie toegang heeft tot wat).

In een P2P-omgeving worden toegangsrechten bepaald door machtigingen voor delen in te stellen op afzonderlijke computers.

Als de pc van gebruiker A bijvoorbeeld is aangesloten op een printer waartoe gebruiker B toegang wil, moet gebruiker A zijn machine instellen om toegang (gedeeld) tot de printer toe te staan. Evenzo, als gebruiker B toegang wil hebben tot een map of bestand, of zelfs een volledige harde schijf, op de pc van gebruiker A, moet gebruiker A het delen van bestanden op zijn pc inschakelen. Toegang tot mappen en printers op een P2P-kantoornetwerk kan verder worden gecontroleerd door wachtwoorden toe te wijzen aan die bronnen.

Plaats een reactie