Temperatuur convertor (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

Dit is een eenvoudige HTML-code die temperaturen kan omzetten van Celsius naar Kelvin en Fahrenheit, en vice versa.

Voer een getal in en selecteer een invoertemperatuurtype:

De geconverteerde temperaturen zijn:

0 Celsius

273.15 Kelvin

32 Fahrenheit

De drie temperaturen: Celsius, Kelvin en Fahrenheit

Celsius is een temperatuurschaal waarbij het vriespunt van water op nul graden en het kookpunt op honderd graden ligt.
Kelvin is een absolute temperatuurschaal waarbij nul kelvin overeenkomt met het absolute nulpunt, de laagst mogelijke temperatuur.
Fahrenheit is een temperatuurschaal waarbij het vriespunt van water op tweeëndertig graden en het kookpunt op tweehonderdtwaalf graden ligt.

Temperatuurschaal van Celsium, Fahrenheit en Kelvin.

De wiskunde achter het programma

De wiskunde die door het programma wordt gebruikt, is gebaseerd op de formules om de temperaturen tussen de drie schalen te converteren.
Om van Celsius naar Kelvin te gaan, voeg je gewoon **273.15** toe aan de Celsius-waarde.
Om van Kelvin naar Celsius te gaan, trek je gewoon **273.15** af van de Kelvin-waarde.
Om van Celsius naar Fahrenheit te gaan, vermenigvuldig je de Celsius-waarde met **9/5** en tel je er **32** bij op.
Om van Fahrenheit naar Celsius te gaan, trek je eerst **32** af van de Fahrenheit-waarde en vermenigvuldig je die dan met **5/9**.
Om van Kelvin naar Fahrenheit te gaan, trek je eerst **273.15** af van de Kelvin-waarde, vermenigvuldig je die dan met **9/5** en tel je er **32** bij op.
Om van Fahrenheit naar Kelvin te gaan, trek je eerst **32** af van de Fahrenheit-waarde, vermenigvuldig je die dan met **5/9** en tel je er **273.15** bij op.

Plaats een reactie