Temperatuur convertor (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

Dit is een eenvoudige HTML-code die temperaturen kan omzetten van Celsius naar Kelvin en Fahrenheit, en vice versa. Voer een getal in en selecteer een invoertemperatuurtype: CelsiusKelvinFahrenheit De geconverteerde temperaturen zijn: 0 Celsius 273.15 Kelvin 32 Fahrenheit De drie temperaturen: Celsius, Kelvin en Fahrenheit Celsius is een temperatuurschaal waarbij het vriespunt van water op nul … Lees meer