Hoe is de oorlog tussen Palestina en Israël ontstaan?

De grens tussen Palestina en Israël.
De grens tussen Palestina en Israël.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een complex en veelzijdig probleem dat al meer dan een eeuw aan de gang is. Het gaat terug tot de late 19e eeuw toen zionisten een thuisland voor het Joodse volk wilden vestigen in het door de Ottomanen (hedendaags Turkije) gecontroleerde Palestina, een regio die in de joodse traditie ruwweg overeenkomt met het Land van Israël. De Balfour-verklaring van 1917, uitgegeven door de Britse regering, steunde het idee van een Joods thuisland in Palestina, wat leidde tot een toestroom van Joodse immigranten naar de regio. Na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust nam de internationale druk toe om een Joodse staat in Palestina op te richten, wat leidde tot de oprichting van Israël in 1948.

De oprichting van Israël en de oorlog die eraan voorafging en erop volgde, leidde tot de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen die vluchtelingen werden, waardoor er een decennialang conflict ontstond tussen Israël en het Palestijnse volk. De Palestijnen streven ernaar hun eigen onafhankelijke staat op te richten in ten minste een deel van historisch Palestina. De verdediging van zijn eigen grenzen door Israël, controle over de Westelijke Jordaanoever, de Egyptisch-Israëlische blokkade van de Gazastrook en interne Palestijnse politiek maken dit doel momenteel onbereikbaar.

De Balfour-verklaring van 1917.
De Balfour-verklaring van 1917.

In de loop der jaren hebben talloze vredesonderhandelingen plaatsgevonden, maar een blijvende vredesovereenkomst is ongrijpbaar gebleven. Het conflict is gekenmerkt door geweld, waaronder terroristische aanslagen door Palestijnse militanten en militaire operaties door Israël. De Verenigde Staten en andere landen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het proberen te bemiddelen voor vrede, maar er blijven veel obstakels bestaan, waaronder het probleem van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de status van Jeruzalem en het uiteindelijke lot van Palestijnse vluchtelingen.

Kaart met de bezetting

Hieronder treft u een tijdlijn met kaarten in de loop van het Israëlisch-Palestijnse conflict van 1917 tot heden:

Tijdlijn van het conflict

Hieronder vindt u een tijdlijn met enkele cruciale momenten in het Israëlisch-Palestijnse conflict van 1917 tot heden:

JaarGebeurtenis
1917De Balfour-verklaring wordt uitgegeven door de Britse regering, waarin steun wordt uitgesproken voor een Joods thuisland in Palestina.
1920Het Verdrag van Sèvres wordt ondertekend, waarbij de geallieerden het Ottomaanse Rijk verdelen en Palestina onder Brits mandaat plaatsen.
1922De Volkenbond verleent Groot-Brittannië het mandaat over Palestina.
1936-1939De Arabisch-Palestijnse opstand vindt plaats tegen het Britse mandaat en de Joodse immigratie.
1947De Verenigde Naties keuren het VN-verdelingsplan goed, dat voorziet in de oprichting van een Joodse en een Arabische staat in Palestina.
1948Israël verklaart zijn onafhankelijkheid op 14 mei. De Arabische Liga verklaart de oorlog aan Israël.
1956Israël valt Egypte binnen in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië.
1964De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wordt opgericht.
1967Israël wint de Zesdaagse Oorlog en bezet de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaïwoestijn en de Golanhoogten.
1973Egypte en Syrië vallen Israël aan op Jom Kipoer.
1978Het Camp David-akkoord wordt ondertekend tussen Egypte en Israël.
1987-1993De Eerste Intifada vindt plaats in de bezette gebieden.
1993De Oslo-akkoorden worden ondertekend tussen Israël en de PLO.
2000-2005De Tweede Intifada vindt plaats na een bezoek van Ariel Sharon aan de Tempelberg in Jeruzalem.
2005Israël trekt zich terug uit de Gazastrook.
2006-2007Hamas wint de Palestijnse parlementsverkiezingen en neemt de controle over Gaza over.
2008-2009Israël lanceert Operatie Gegoten Lood tegen Hamas in Gaza.
2014Israël lanceert Operatie Beschermende Rand tegen Hamas in Gaza.
2014-2023volgt
Tijdlijn van het conflict tussen Palestina en Israël.

De huidige situatie

De Verenigde Naties melden dat het geweld is toegenomen in grote delen van de bezette Westelijke Jordaanoever, dat de nederzettingenactiviteit van Israël doorgaat, samen met sloop en uitzettingen, terwijl fiscale en politieke uitdagingen de effectiviteit van de Palestijnse Autoriteit bedreigen bij het leveren van openbare diensten. De Westelijke Jordaanoever en Gaza blijven tot op heden politiek verdeeld.

Plaats een reactie